Her finner du salgsbetingelsene for kjøp på metalform.no.

1. Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på metalform.no/ er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til forbrukere i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

forbrukerkjøploven
angrerettloven
markedsføringsloven
e-handelsloven
personopplysningsloven

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefaks og e-post.

2. Parter

Selger er Metalform AS

1950 Rømskog

organisasjonsnummer: 999003265

telefon 401 62 446

Epost: [email protected]

og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

3. Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Vi er bundet av din bestilling så lenge denne er i samsvar med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. På ”min side” på metalform.no kan ordren følges. Her vil ordren også lagres.

Bestillinger leveres av Posten Norge BA, xx, xx, xx og alternative leveringsmåter kan velges i nettbutikken.

4. Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt og ikke lenger vil produseres.

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift såfremt ikke annet er angitt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

6. Betaling

Kjøp i nettbutikken kan foretas gjennom betaling med kort, faktura, kreditt eller paypal.

Ved bruk av kort må alle kjøp betales på forhånd ved bruk av Visa eller Mastercard. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Beløpet blir trukket når varen er pakket for utsendelse.

Ved betaling med faktura foretar finansselskapet KLARNA en kredittsjekk utført på personnummer (privatkunder) eller organisasjonsnummer (bedriftskunder).

Selve fakturaen opprettes i det varene plukkes for utsendelse, og denne sendes kun i elektronisk format til valgt e-postadresse. Det er 14 dagers betalingsfrist ved kjøp med faktura.

Forsendelsen vil kun leveres til folkeregistrert adresse ved bruk av faktura som betalingsmiddel.

7. Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så raskt vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt/gått ut av produksjon.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler når du får produktene i din besittelse kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene må overbringes oss skriftlig per brev eller epost. Dette må skje inne rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment til å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.

Angreretten forutsetter at du senest inne 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettsskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi tar ansvar for transporten til oss.

Dersom du har benyttet deg av angreretten i henhold til kriteriene, er vi forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelse til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Forsendelser som blir returnert til Metalform grunnet manglende uthenting på Posten vil belastes med et gebyr på kr 100,- til dekking av pakk, plukk og frakt.

11. Personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Det vises til egen informasjon om personopplysninger på metalform.no

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

13. Priser

Fraktkostnadene beregnes utfra vekt og volum og er i henhold til Postens satser / fraktselskapets satser